Special Waqfe Nau classes 2018

Special Waqfe Nau classes with our beloved Huzoor Ayyadahullahu Ta’ala BeNasrehil Azeez

Houston Waqfe Nau Class:
https://photos.app.goo.gl/7wAjeZ5ai2jVzVFLA

Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna & Nasirat USA 2018
https://www.youtube.com/watch?v=INSHejULzbw

Gulshan-e-Waqfe Nau Atfal-Khuddam USA 2018
https://www.youtube.com/watch?v=bfrh6MurlL4&t=31s

Maryland Waqfe Nau Class:
https://photos.app.goo.gl/BdVJehCfAdYXgAGa7

Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna & Nasirat USA 2018
https://www.youtube.com/watch?v=bDDYUO62yI8

Gulshane Waqfe Nau Atfal-Khuddam - USA - 30th October 2018----NEW
https://youtu.be/Aki25ecr0kI